Cestovní doklady a víza

Před odjezdem do zahraničí je potřeba v zájmu prevence před zbytečnými komplikacemi učinit několik kroků. Primárně je důležité ověřit dobu platnosti Vašeho cestovního dokladu – pasu, nebo občanského průkazu (doporučujeme vyhotovit si kopii).

Cestovní doklady

Pro cestování uvnitř členských států Evropské unie je postačujícím cestovním dokladem občanský průkaz (nebo cestovní pas). Mimo území EU je nutné cestovat s cestovním pasem, jehož doba platnosti by měla přesahovat plánovanou dobu pobytu minimálně o šest měsíců. Pasů je více druhů, klasický pas a takzvaný rychlopas, který vám příslušný úřad vystaví ve zrychlené lhůtě. Doba jeho platnosti je jen půl roku a také je podstatně dražší, proto není-li to nezbytně nutné, pořízování rychlopasu se vyhněte.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává

  • ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
  • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit


Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává

  • žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, nebo žádá-li o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ve lhůtě kratší než 120 dnů; v těchto případech se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 6 měsíců,
  • cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 15 dnů je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů,
  • dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit

Víza

Vízum je v podstatě dočasné povolení k pobytu do dané země. Každý stát přistupuje k vízové politice individuálně, avšak vyřízení turistického víza nebývá složité. U konkrétních Cestovních balíčků, kde je třeba zažádat o vízum, Vás budeme v detailech balíčku informovat o postupu získání a ceně.

Zákazník však nese plnou zodpovědnost za škody vznilé nedodržením vízových povinností a za chybný cestovní doklad (nedostatečná doba platnosti pasu, cestování na občanský průkaz mimo Schengenský prostor aj.). Při nedodržení podmínek nutných pro vstup do země zaniká zákazníkovi nárok na vrácení peněz.

Pro státy, kde platí pro občany ČR vízová povinnost je nutnost vlastnit cestovní pas s nosičem dat s biometrickými údaji (a 100% dodržení doby platnosti pasu minimálně šest měsíců po ukončení pobytu). Další informace o konkrétních podmínkách vstupu do jednotlivých států světa najdete na stránkách ministerstva zahraničních věcí.